Skip to content

Акт перевірки наявності грошових коштів у касі

Скачать акт перевірки наявності грошових коштів у касі txt

Теоретичні основи акт грошових коштів, організація обліку коштів прикладі наявності науково-дослідної станції "Семичи".

Грошових закінчення перевірки ревізор оформляє результати інвентаризації актом, який крім нього підписує касир і головний бухгалтер. Здійснюючи ревізію грошових коштів у касі, перш за все, керуються нормами Положення касі ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від № (далі – Перевірки № ). Перевіряють залишок готівки у касі і порівнюють його з даними обліку.

Фактична наявність грошових коштів в касі порівнюється з залишком по касовому звіту.

При перевірці наявності грошових коштів у касі приймається до уваги тільки фактична наявність готівки. Ніякі документи або розписки в залишок готівки у касі не включаються. При виявленні нестачі або лишків грошових коштів в акті вказують їх суму і причини виникнення. Виявлена в касі готівка коштів, не виправдана прибутковими касовими ордерами, вважається лишком і підлягає зарахуванню в дохід підприємства; нестача коштів - підлягає стягненню з касира.

Акт інвентаризації грошових коштів у касі наведено нижче. Перевірка стану розрахункових відносин з іншими підприємствами й організаціями здійснює. · формальну перевірку первинних касових документів щодо правильного заповнення та наявності всіх необхідних реквізитів; · перевірку правильності оформлення платіжних і розрахунково-платіжних відомостей, а саме: наявність дозвільних підписів директора й головного бухгалтера; наявність підписів кожного одержувача навпроти належної суми; дотримання строку видачі заробітної плати, що не повинен перевищувати трьох робочих днів  Об'єктами контролю і ревізії є збереження коштів у касі, операції з грошовими коштами, цінні папери та облік коштів і операцій з ними.

Акт инвентаризации наличия денежных средств, ценностей (для бюджетных учреждений). ЛІГА:ЗАКОН Карта формы от Утратил силу. Акт інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей (для бюджетних установ). Форма для перегляду. Форма для друку. Довідкова інформація. Щодо застосування Акта Державне казначейство України, наказ від р. N _ Опрос. Новости. Здійснюючи ревізію грошових коштів у касі, перш за все, керуються нормами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від № (далі – Положення № ).  До касової готівки на момент ревізії включаються: наявні в касі гроші в національній та іноземній валютах, грошові документи та інші прирівняні до них цінності, фактично виплачена заробітна плата по незакритих відомостях на виплату грошей.  Під час перевірки наявності грошей в операційних касах торговельних підприємств у касира беруть довідку про суму виторгу за день.

Перевіряють залишок готівки у касі і порівнюють його з даними обліку. Після визначення сумигрошових коштів та наявності грошових документів у касі підприємства проводиться порівняння фактичних результатів із даними бухгалтерського обліку. Якщо є розбіжності між даними бухгалтерського обліку і фактичними даними, то ревізор зобов’язаний взяти пояснення від касира щодо кожного виявленого порушення.  При перевірці фактичної наявності грошових документів, цінних паперів у кожному окремому випадку визначається достовірність кожного документа, правильність його оформлення та сума.

При цьому перевіряється кожний документ окремо із зазначенням в акті назви, номера серії та загальної суми. Після інвентаризації ревізор починає ревізію касових операцій. Ревізію касових операцій розпочинають із перевірки фактичної наявності грошей у касі. Ревізія каси проводиться раптово і суцільно.  Після закінчення перевірки ревізор оформляє результати інвентаризації актом, який крім нього підписує касир і головний бухгалтер.

Грошову готівку в іноземній валюті заносять у матеріали інвентаризації, зазначаючи назву і суму іноземної валюти, курс Національного банку України на день інвентаризації, суму іноземної валюти у перерахунку на національну грошову одиницю України гривні.

Заява касира про наявність грошових коштів та інших цінностей, які не належать підприємству, до уваги не береться, і вони оприбутковуються і зараховуються на баланс підприємства. Зміст акта повинен відповідати меті перевірки: виявлення наявності грошових коштів та цінних паперів у касі (фактично), що значаться за обліковими даними, результат інвентаризації (надлишок, нестача), пояснення причин надлишку (нестачі), рішення голови підприємства про відображення в обліку результатів інвентаризації.

Акт інвентаризації наявності грошових коштів у касі, що представлений у Положенні про ведення касових операцій, має форму: У цілому акт призначено для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності грошових коштів (готівки, поштових марок та ін.), які знаходяться в к. Джерела, нормативні акти, які використовуються при ревізії коштів у касі. Контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження.

Документальне оформлення інвентаризації касових операцій. Контроль коштів на рахунках в банках.

rtf, fb2, djvu, rtf